För fastighetsägare är det av yttersta vikt att vara medveten om och följa de senaste regelverken när det gäller elanläggningar.

Den 1 december 2022 trädde den nya föreskriften ELSÄK FS2022:3 i kraft, vilket innebär förstärkta krav på periodisk och löpande kontroll av elanläggningar.
Denna förändring understryker vikten av att säkerställa att elanläggningar är säkra och uppfyller de senaste standarderna genom att periodiskt kontrollera väsentliga delar.

Skyddsutrustning på arbetsplatsen – Ett krav för din säkerhet

I dagens arbetsmiljö är det av yttersta vikt att förstå och uppskatta vikten av personlig skyddsutrustning. Det är inte bara en formalitet, utan en nödvändighet för att säkerställa din och dina kollegors säkerhet. Låt oss gå igenom detta steg för steg.

Fastighetsägare har en ständig utmaning att hålla koll på underhåll, utrustning och anläggningar. Det är här Tagy kommer in i bilden. Tagy.io är en SAAS-tjänst som hjälper dig att organisera, spåra och schemalägga underhåll och uppgifter för dina tillgångar. Låt oss dyka in i hur Tagy.io kan vara en game-changer för fastighetsägare.

I en bransch som är lika konkurrensutsatt som restaurang- och livesmedelsindustrin, är det viktigt att alltid vara ett steg före. Det handlar inte bara om att ha den bästa menyn eller den mest tilltalande inredningen, utan också om att ha en effektiv och smidig drift. Det är här Tagy kommer in i bilden. Med vår SAAS-tjänst kan du organisera, spåra och schemalägga underhåll och uppgifter för dina tillgångar, utrustningar och verktyg. Låt oss dyka ner i hur Tagy kan förändra, förbättra och säkra er verksamhet.

Skydda din arbetsplats och plånbok: Regelbunden kontroll av dammsugare är nyckeln

Inom många branscher är användningen av borrhammare och slagborrmaskiner en daglig rutin. Dessa maskiner, när de används på kvartshaltigt material, genererar kvartsdamm - en fin dammpartikel som kan vara skadlig att inandas och kan leda till allvarliga lungsjukdomar som silikos.

.

STÄNG

Dina tillgångar ger en snabb överblick

2

Navigation

On the top you can see the main navigation

In the bottom right corner you can ask for support any time

If you want to close this guide, just click on the X