Bilden visar alla dina registrerade tillgångar samt tillgångar som andra delat med dig.


Vyn visar var dina tillgångar finns på en karta.


Vyn visar egenskaperna för en tillgång.


Vyn visar schemaläggning av en uppgift med tillhörande checklista.


Vyn visar en tagg som scannas och en schemalagd uppgift som utförs.


Vyn visar rapporten för en utförd uppgift.


Bjud in kollegor och anställda att ingå i ditt team. Detta så att du kan dela tillgångar och tilldela behörigheter åt dem. Inbjudan sker via SMS eller mail.


Vyn visar hur man tilldelar en behörighet för en tillgång till en viss användare.


 

.

STÄNG

Dina tillgångar ger en snabb överblick

2

Navigation

On the top you can see the main navigation

In the bottom right corner you can ask for support any time

If you want to close this guide, just click on the X